středa 15. února 2012

Automatizované sledování proměn prostředí archivu a úpravy plánů ochrany

První z výstupů projektu SCAPE, který se zabývá tzv. Automated Watch [link]. V rámci pracovní skupiny jsou vyvíjeny mechanismy na sledování obsahu, komunity a systémů, které vyhodnotí situaci a spustí polo-automatické aktivity (úpravy tzv. ochranných plánů apod.). Vyvinuty budou mechanismy dohledu, spouštěče aktivit a také vlastní aktivity. To vytvoří, spolu s plánováním ochrany, uzavřený koloběh ochranných procesů, ve kterém automatizované sledování sbírek, aktivit, plánů a systémů bude spouštět odpovídající reakce. Celý systém bude postavený na již osvědčeném nástroji na plánování ochranných akcí PLATO. Na něj bude navazovat další fáze "Monitorování", která může vést k revizi plánu ochrany a opětnému spuštění tvorby/úpravy plánu ochrany.

OAIS referenční rámec obsahuje koncept sledování okolí archivu, toto je první pokus jak tento proces automatizovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat